Žábronožka sněžní

Je kriticky ohrožený drobný korýš, velký okolo 30 mm, který žije v dnes již velmi vzácných vysychavých tůních v záplavovém území větších nížinných toků. Z vajíček, která jsou závislá na vysychání nebo vymrznutí periodické tůně, se v prvních jarních dnech líhnou při teplotě vody okolo 5°C larvy, které během několika týdnů dospívají. Živí se mikroskopickým vodními řasami a bakteriemi. Žijí krátce a po vykladení vajíček hromadně hynou.

 

Žábronožka sněžní

Příklad lokality výskytu: