Koutské a Zábřežské louky

Naučná stezka vedoucí stejnojmennou přírodní rezervací seznámí návštěvníky s mokřady a podmáčenými loukami nivy řeky Opavy a na ně vázanými rostlinami a živočichy.

Tříkilometrová trasa vedoucí vesměs srdcem přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky mimo upravené cesty je doslova cesta divočinou. Návštěvníka provede podél potoka Štěpánky a jeho slepých ramen. Trasu doplňuje šest infopanelů a interaktivní prvky pro děti.

Stezka seznamuje s historií a vývojem území, jeho přírodními hodnotami a zajímavostmi, například s tím, že se jedná o ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovanými tůněmi. Žije tu několik zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na mokřadní ekosystémy, území je rovněž významným hnízdištěm ptačích druhů. Spolu s blízkými Kozmickými ptačími loukami se jedná o poslední rozsáhlejší luční území v celé nivě řeky Opavy.

Naučná stezka Koutské a Zábřežské louky byla vybudována Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Levrekův ostrov v roce 2020.

místo:Kravaře ve Slezku, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:K první tabuli se dostanete ulicí Olšinky z obce Kravaře – Kouty. Leží u první vodní plochy, tzv. Koutského ramene. GPS: 49.9221050N, 18.0466125E
Praktické informace:
Vzdálenost3
Turistika
Parkoviště
Hrací prvky

Ohrožené rostliny:

starček poříční
starček poříční
vrbina kytkovětá
vrbina kytkovětá

Ohrožení živočichové: