Vodouš rudonohý

je středně velký druh bahňáka z čeledi slukovitých. Vodouš rudonohý má červené nohy a kořen zobáku. Jeho tělo je jinak celé hnědavé, s čárkovanou hrudí a boky. Při letu je možno všimnout si jeho bílého zadního okraje křídel a kostřece. Hnízdí ve vnitrozemských i pobřežních mokřadech, vlhkých loukách aj. V České republice se vyskytuje převážně v nížinách (max. 620 m n. m.). Od roku 1960 pravidelně hnízdí už jen v jižních Čechách, na jižní, střední a severovýchodní Moravě, jinak už téměř vymizel.

 

Příklad lokality výskytu: