Bukáček malý

je nejmenší volavka žijící v České republice. Velikostně se podobá hrdličce, ale liší se svým zbarvením – samec má černý hřbet a samice hnědavě skvrnitý. Tento tažný pták žije velmi skrytě v rákosových a vrbových porostech a jeho přítomnost se pozná nejlépe po hlase. Živí se hmyzem, pavouky, měkkýši, rybami nebo žábami. Většina z nich hnízdí v Polabí, jižních Čechách a na jižní i severní Moravě. V ČR je silně ohroženým druhem.

 

Příklad lokality výskytu: