Strnad rákosní

je typický mokřadní pták hnízdící zejména ve středně velkých až velkých rákosových porostech, křovinách a vrbových houštinách na podmáčených loukách. Na podzim se za potravou občas stahuje také na obilná pole. Zbarven je převážně hnědě a béžovobíle s tmavými čárkami. Je částečně tažný, evropští ptáci zimují převážně na jihu kontinentu.

Příklad lokality výskytu: