Kotvice plovoucí

je jednoletá bylina, jejíž lodyha dorůstá do výšky až 200 cm, roste ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách. Tato rostlina je silně světlomilná – z části je ponořená a z části plovoucí. Její horní listy rostou v hustých vrcholových růžicích, okvětní lístky jsou pak drobné a bílé. Plodem kotvice plovoucí jsou rohaté oříšky. Rostlina patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny, je dokonce chráněna zákonem. Kotvice bývá občas pěstována jako okrasná rostlina ve vodních nádržích. V Orientu se z jejích plodů vyrábí mouka a používá se také jako léčivá bylina.
Kotvice plovoucí

Příklad lokality výskytu: