Hlavinka horská

Je vytrvalá sivozelená bylina dorůstající výšky 30-70 cm. Květy jsou světle růžové barvy s tmavšími nachovými tečkami. Plodem jsou tobolky se značným množstvím nepatrných semen. Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně až vzácně na východní Moravě (karpatská část). Hlavinka horská osidluje především louky, květnaté horské nivy a luční prameniště. Preferuje vlhčí a živinami bohaté travinné biotopy. Kvete od května do července, je opylována hmyzem. Nepříznivá období přečkává v podobě podzemních hlíz.

 

Hlavinka horská

Příklad lokality výskytu: