Kos horský

Je drozdovitý pták blízce příbuzný kosu černému. Vyskytuje se v podhorských a horských lesích, často na jejich okrajích. Sameček má bílou, samička šedobílou podkovovitou skvrnu na hrudi. Na zemi sbírá různé bezobratlé živočichy, významnou složkou jeho potravy jsou však i nejrůznější plody, které často otrhává přímo z větví. Hnízdí v horských lesích až v pásmu kleče v dubnu až červnu, jednou až dvakrát ročně. Celková početnost na našem území se odhaduje na 1500 - 2500 párů.

 

Kos horský

Příklad lokality výskytu: