Velká Homolka

Entomologicky cenné stráně Velké Homolky se nacházejí na východním okraji Vimperku. Vyskytuje se zde okolo 180 druhů rostlin a několik desítek chráněných druhů živočichů, kde nejzajímavější je především hmyz.

Část pozemků na lokalitě byla vykoupena v rámci sbírky ČSOP Místo pro přírodu a část je v dlouhodobém pronájmu. ZO ČSOP Šumava na lokalitě hospodaří formou kosení, pastvou oveček šumavského plemene a redukcí některých náletových dřevin.

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě byla v roce 2015 na lokalitě vybudována tři odpočinková místa s infopanely a dřevěné pexeso, které hravou formou seznamuje návštěvníky s místními rostlinami a zvířaty.  Přírodovědnými průzkumy je zde doloženo mimo jiné osm druhů bezobratlých z Červeného seznamu – například kriticky ohrožený modrásek černočárný.  Najdeme tu také čmeláky či brouky (svižníky, zdobence či tesaříky). Narazit můžeme i na užovky, zmije a slepýše.

Na vrcholu Velké Homolky (751 m n. m) si zájemci mohou prohlédnout opravený vrcholový kříž a za dobrého počasí lze dohlédnout až na Boubín.

Leták ke stažení

O lokalitě Velká Homolka v časopise Naše příroda

 

místo:Vimperk, okres Prachatice, Jihočeský kraj
Kudy tam:Z vlakové zastávky Vimperk po žluté turistické trase a pak odbočit ulicí Hraničářská (vzdálenost od zastávky cca 500 metrů); GPS: 49°3'29.5
Praktické informace:
Turistika
Kolo
Vzdálenost0

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: