Strnad luční

Je nenápadný hnědavý pták, s tmavými proužky na hrudi a bocích. Obě pohlaví jsou zbarvena podobně. Typickým znakem je robustní zobák, který dokládá jejich zálibu v semenech rostlin.
Optimální prostředí představuje otevřená krajina s políčky, travnatými porosty, křovinami, remízky nebo břehovými porosty. Hnízdo je téměř vždy umístěno na zemi v travních porostech, výjimečně na keřích nebo stromech v nízké výšce.

 

Příklad lokality výskytu: