Křivatec český

Velmi drobná avšak vysoká cibulnatá bylina. Květní lístky má žlutě zbarvené na vnější straně zelenavé a často s červenohnědým proužkem. Křivatec český pravý je středoevropským endemitem, který roste na skalních stepích, slunných stráních a skalních výchozech. Najdeme ho v nejteplejších oblastech České republiky. Vyskytuje se jen v územích s kyselými až neutrálními půdami, na místech, kde skalní podloží přechází do mělkých prohřívaných půd s menším zastoupením travního drnu.

 

Příklad lokality výskytu: