Přástevník mařinkový

Tento druh má mramorový přední pár křídel. Druhý pár křídel je cihlový. Vyskytuje se na svěžích stepních biotopech.

 

Příklad lokality výskytu: