Cesta rákosím

Růženin lom je jedním z prvních vápencových lomů rekultivovaných šetrně k přírodnímu prostředí. Místní rákosy, kterými vede trasa, dorůstají až do výšky 3 metrů a jsou jedním z mála kompaktních porostů rákosu v širém okolí.

Růženin lom je pro většinu obyvatel Brna známým pojmem. Je zde řada přírodních stanovišť – jezera, mokřad, stepní lada, křoviny a suťové svahy. Díky šetrné rekultivaci podporující přírodní procesy se tak dnes v nevelkém vápencovém lomu setkáme s obyvateli mokřadů, stepí i skal. Neuvěřitelná pestrost přírody na jednom místě je rájem nejen pro mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale i potěchou pro oko.

Cesta rákosím je přes sto šedesát metrů dlouhá trasa, která vede střídavě po štěrkové cestě a povalovém chodníku a klikatí se nad vodou v části vysokých rákosin. Samotnou podstatou trasy ale není jen chodníček. Cestou kolem sebe můžete pozorovat místní zvířata, která se v rákosinách ukrývají. Na chodníčcích vás provedou jejich vypálené stopy. Na konci slepé odbočky se můžete zastavit na vyhlídce a dívat se, co se děje na jezírku. Z informační cedule se dozvíte, kteří živočichové se po chodníčcích proháněli.

místo:Brno, Jihomoravský kraj
Kudy tam:Lokalita je přístupná pro pěší ze žluté turistické trasy od Velké Klajdovky. Na tu navazuje naučná stezka Hádecké lomy, která vás zavede přímo k Cestě rákosím. GPS: 49.2167356N, 16.6723700E
Praktické informace:

170 m

Turistika
Parkoviště
Občerstvení

Ohrožené rostliny:

Přeslička různobarvá
Autor: Jan Moravec

Ohrožení živočichové: