Kruštík bahenní

je vytrvalá bylina dorůstající výšky až 50 cm. Lodyha této orchideje je přímá s podlouhlými až úzce kopinatými listy. Rostlina kvete od června do srpna a plodem je tobolka. V ČR se vyskytuje na nezastíněných a stále vlhkých lokalitách, na slatinách a prameništích. Kruštík bahenní je silně ohroženým druhem české flóry a podobně jako i jiné orchideje je u nás zařazen do ochrany mezinárodní úmluvy CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Příklad lokality výskytu: