Přeslička různobarvá

je vytrvalá, nejčastěji 10-40 cm vysoká, rostlina. Lodyžky jsou vystoupavé, rýhované. Lodyžní pochvy jsou zvonkovité, dolní mívají černou barvu, střední a horní jsou zelené s příčným černým pruhem pod zuby. Výtrusnicový klas je vejcovitého až elipsoidního tvaru tvořící na špičce hrot. V ČR roste na slatinných loukách, někdy může být pionýrskou rostlinou i na štěrkových a písčitých říčních náplavech.

 

Příklad lokality výskytu: