Nad řekou

Lokalita Nad řekou, nedílná součást aktivit Bečovské botanické zahrady, slouží k prezentaci a poznání přirozených lesních porostů v údolí řeky Teplé, historických sadů a xerotermních trávníků na bývalých terasových políčkách. Sousedství s řekou Teplá zároveň slouží k poznání lokality Natura2000 „Teplá s přítoky a Otročínský potok“. Na lokalitu návštěvníky dovede Panoramatická stezka vycházející z centra Bečova nad Teplou a vedoucí po horizontu bečovského údolí - nově vyhlášené Krajinné památkové zóně Bečovsko. Odměnou jim pak bude jedinečný výhled do okolí, který nabízí upravená skalní vyhlídka nad kaňonem Teplé.

Na třech informačních tabulích se nacházejí zajímavosti o historii, přírodě i výsledcích činnosti mnoha generací obyvatel bečovského údolí a jejich způsobu hospodaření a využívání krajiny. Vstup na lokalitu je možný i přes Bečovskou Botanickou zahradu, kde je však vybíráno vstupné.

místo:Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Kudy tam:Z centra po trase Panoramatické stezky směr Katovna, za hřbitovem vpravo a po prašné cestě a přes pastviny do sedla nad botanickou zahradou (odbočka označena šipkou, trasa značena modrým místním značením). GPS: N 50°4.62993', E 12°49.74733'
Praktické informace:
Parkoviště
Občerstvení
Turistika
Geocaching

Ohrožení živočichové: