Mýto

Naučná stezka Mýto prochází jednou z nejkrásnějších přírodních partií jihovýchodního okraje hlavního města. I když přírodní rezervace Mýto má jen necelých 18 hektarů, vyskytují se zde přirozené hájové porosty plné jarních květin, údolní louky, prastaré vrby i opuštěné břidlicové lomy. Mezi tím se nespoutaně klikatí potok Rokytka, vytvářející velkolepé meandry.

Vysoké vodou nahlodané břehy vyhovují i „drahokamu naší přírody“, vzácnému ledňáčkovi. Zatím poslední přírodovědecký průzkum tu zaznamenal 22 druhů savců, zajímavé druhy motýlů a ptáků i rostlin.

Malebnou lokalitou návštěvníky provede díky programu NET4GAS Blíž přírodě šest zastavení naučné stezky. V rámci rekonstrukce místa v roce 2012 vybudovala ZO ČSOP Botič-Rokytka i novou lávku přes potok a zprůchodnila část do té doby uzavřené cesty, umožňující průchod po levém břehu Rokytky.

Trasa je téměř okružní a měří 2,5 km. První část stezky je dostupná i pro návštěvníky s koly či rodiče s kočárky. Druhá část vede náročnějším terénem po úzké stezce a je určena výhradně pro pěší.

místo:Nedvězí, Hlavní město Praha
Kudy tam:Autobusem č. 267 z metra C - Háje do zastávky Hájová v Nedvězí u Prahy. GPS: N 50°1.04297', E 14°39.15172'
Praktické informace:
Turistika
Vzdálenost2,5

Ohrožení živočichové: