Střevle potoční

je drobná kaprovitá rybka, která vyhledává chladné a čisté vody. V České republice je velmi rozšířeným, i když ohroženým??? druhem. Střevle potoční má protáhlé válcovité tělo a zakulacenou hlavu i ploutve. Po celé délce těla má světlý pruh na bocích, pod nímž je široký pás tmavších hnědavých skvrn. Kdysi byla střevle hojným druhem tvořícím potravní základnu pstruhů. Používala se také jako modelový organismus pro studium smyslových orgánů ryb a toxicity látek. Dnes už střevle potoční patří v České republice mezi ohrožené druhy.

 

Příklad lokality výskytu: