Aktuální informace

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

Poustka láká k zamyšlení!

23.10.2010 Na okraji Pozořic u Brna vystupuje mezi poli zajímavý pahorek. Je to Poustka, kopec pojmenovaný podle poustevníků, kteří zde na lichtenštejnském panství žili v 18. století. V minulosti zde bývaly pastviny, na mezích aleje třešní a ořešáků. Ve druhé polovině 20. století přestala být lokalita hospodářsky užívána a postupně začala upadat. O její záchranu se během posledních pár let zasazuje místní organizace ČSOP. Díky ní se toto místo opět probouzí a láká k posezení a zamyšlení, tak jak tomu bylo před lety. Právě dnes byla tato lokalita zpřístupněna veřejnosti.

Choryňský mokřad – přírodní skvost středního Pobečví

01.10.2010 Největší mokřad na Vsetínsku – Choryňský mokřad – je ode dneška doplněn o informační panely. Tento ojedinělý přírodní skvost se nachází jen několik kilometrů severně od Valašského Meziříčí, vstupní brány Moravskoslezských Beskyd a byl doposud tak trochu skryt před zraky veřejnosti. Nyní však tuto přírodní rezervaci můžete poznat podrobněji i Vy.

Přehrážky fungují naplno!

28.07.2010 Dřevěné přehrážky na Cínoveckém hřbetě obstály po vydatných bouřkách v kraji v polovině července. Odtok vody z revitalizovaných ploch se po přívalových deštích zvýšil na rozdíl od vyschlých přírodních koryt jen nepatrně.

Přehrážky na Cínovci obstály v zatěžkávací zkoušce

28.07.2010 Cínovec
  • Monitoring funkčnosti po zimní sezóně 2009/2010 potvrdil kvalitní práci ekologů
  • Dřevěné přehrážky vystavěné v rámci projektu NET4GAS. Blíž přírodě. úspěšně přestály červencové bouřky
  • V září bude zahájena poslední fáze revitalizace plochy rašeliniště na Cínoveckém hřbetě

Přehrážky přečkaly zimu

01.06.2010 Po zimní sezóně2009/2010 odborníci v květnu překontrolovali funkčnost přehrážek na rašeliništi Cínovecký hřbet. Výsledek byl velmi překvapivý – po dlouhé a silné zimě všechny přehrážky plní svou funkci, jsou těsné a velmi rychle zazemňují.
No photo

Otevřeli jsme již 31 chráněných území

05.01.2010 V loňském roce veřejnost navštívila dalších 8 přírodně vzácných lokalit, které jsou přístupné v rámci projektu NET4GAS. Blíž přírodě. K těmto územím patří navíc také vybraná krušnohorská rašeliniště, které do července roku 2009 představují neoddělitelnou součást projektu.

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA V OSTRAVĚ

11.11.2009 Ostrava Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje novou naučnou stezku v přírodní rezervaci Štěpán. Rezervace chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Na tyto ekosystémy je vázán výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedná se o unikátní přírodní lokalitu, kde bylo zaznamenáno až 160 druhů ptáků.

V sobotu 14. listopadu 2009 otevíráme nové naučné stezky PR Rezavka a PR Štěpán

06.11.2009 Zpříjemněte si s námi víkendový program i Vy a své přátele vezměte s sebou. Sraz je už v 11 h ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Poruby.

OBNOVENÍ NAUČNÉ STEZKY V OSTRAVĚ

02.11.2009 Ostrava Český svaz ochránců přírody v rámci projektu obnovy naučné stezky znovu zpřístupňuje cennou lokalitu „Rezavka“ v ostravské aglomeraci. Ta si díky vyhlášení přírodní rezervací (PR) v roce 1998 zachovala komplex velmi vzácných lesních, lučních a vodních biotopů.

JEDNA Z NEJSTARŠÍCH NAUČNÝCH STEZEK V ČESKU OBLÉKLA NOVÝ KABÁT

27.10.2009 Vrané nad Vltavou Asi 15 kilometrů jihovýchodně od Prahy, v malebném údolí řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Medník, se nachází jedna z nejstarších naučných stezek České republiky Medník. Její obnovu si vzali na starost členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Slavnostní otevření nově zrekonstruované stezky se koná právě dnes.

V úterý 27. října 2009 otevíráme novou Naučnou stezku Medník

23.10.2009 Přidejte se ke společné procházce i Vy a své přátele vezměte s sebou. Sraz je v 10.15 h na zastávce ČD v Petrov u Prahy.

Za vzácnými orchidejemi pod keltským hradištěm

17.10.2009 Vladořice Český svaz ochránců přírody (ČSOP) otevřel naučnou stezku na hoře Vladař na Karlovarsku. Stezka představuje výsledky dlouhodobé spolupráce zdejší základní organizace ČSOP Alter Meles s Lesy České republiky při péči o zdejší unikátní orchidejové louky. Samotná naučná stezka o devíti zastaveních pak byla vybudována s podporou NET4GAS, generálního partnera ČSOP.

Rašeliniště pod drobnohledem Rašeliniště zblízka

10.10.2009 Lesná Přijměte pozvání na jedno z nejkrásnějších rašelinišť v CHKO Českém lese. Rašeliniště představují výjimečný ekosystém, pro které je charakteristické postupné hromadění odumřelé biomasy za vzniku rašeliny. Přestože v našich zeměpisných šířkách jsou rašeliniště spíše ojedinělým jevem, reprezentují jeden z charakteristických biotopů severní části Českého lesa. Zároveň představují rašeliniště jakési ostrůvky člověkem velmi málo ovlivněné přírody uprostřed lesnicky obhospodařovaných porostů.

Přijďte s námi v sobotu 10. října slavnostně otevřít novou lokalitu Podkovák

07.10.2009 Srdečně Vás očekáváme ve 13:30 h na "Velké Rendezvous".

V sobotu 3. října 2009 Vás srdečně zveme na exkurzi do přírodní památky Kudlačenka

01.10.2009 Navštivte s námi NS Čertův mlýn a významnou lokalitu obojživelníků Mořské oko v CHKO Beskydy. V rámci exkurze se dozvíte mnoho o přírodním bohatství této oblasti a její historii.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]