Aktuální informace

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

Prales na Vysočině!

13.11.2010 Řada lidí cestuje do zahraničí za tamní krásou nedotčené přírody a pro mnohé z nich se snem stala návštěva exotických pralesů. Málokterý turista ale tuší, že do pralesa se může vypravit i tady u nás. Zájemci nebudou potřebovat letenku jako spíš dobré boty a chuť toulat se.

Přijďte s námi 13. listopadu 2010 otevřít novou naučnou stezku Žákova hora!

05.11.2010 Zveme Vás na otevření naučné stezky okolo Národní přírodní rezervace Žákova hora. Začátek v 11 hodin.

Naučná stezka Sudslavický okruh se po 33 letech dočkala rekonstrukce

05.11.2010 Nedaleko města Vimperk, na pravém břehu řeky Volyňky, se rozprostírá přírodní rezervace Opolenec. Před 33 lety zde vznikla jedna z nejstarších pošumavských naučných stezek. Tato „dáma mezi stezkami“ si nedávno oblékla nový kabát – dočkala se rekonstrukce.

Princ Jasoň přebývá na Skalce!

03.11.2010 V oblasti Moravskoslezských Beskyd se nachází přírodní rezervace Skalka, která ukrývá zbytky přirozené jedlobučiny místy pralesovitého charakteru. Právě v jejím okolí, je možné navštívit prince Jasoně. Nejedná se však o prince z pohádek, ani toho s opravdovým šlechtickým titulem. Je to princ motýlí, kriticky ohrožený jasoň dymnivkový. V lese, který si může žít „po svém“a který vytváří oázu pro řadu chráněných druhů zvířat, byla první listopadovou středu slavnostně otevřena naučná stezka, seznamující návštěvníky s touto jedinečnou oblastí.

Vodní svět v Českém lese!

03.11.2010 Jedinečný život lesních rybníčků Na Kolmu přibližuje od začátku října návštěvníkům Českého lesa nová naučná stezka Vodní svět. Okružní stezka, dlouhá necelé 2 km, seznamuje zájemce prostřednictvím informačních tabulí a několika pozorovatelen s bobrem a dalšími zajímavými obyvateli tohoto "ztraceného" místa.

Slavnostní otevření naučné stezky PR Skalka a okolí

27.10.2010 Nevíte, co s podzimním odpolednem? Přijďte s námi ve středu 3.11. otevřít novou naučnou stezku Skalka v sedle Ondřejníku.

Poustka láká k zamyšlení!

23.10.2010 Na okraji Pozořic u Brna vystupuje mezi poli zajímavý pahorek. Je to Poustka, kopec pojmenovaný podle poustevníků, kteří zde na lichtenštejnském panství žili v 18. století. V minulosti zde bývaly pastviny, na mezích aleje třešní a ořešáků. Ve druhé polovině 20. století přestala být lokalita hospodářsky užívána a postupně začala upadat. O její záchranu se během posledních pár let zasazuje místní organizace ČSOP. Díky ní se toto místo opět probouzí a láká k posezení a zamyšlení, tak jak tomu bylo před lety. Právě dnes byla tato lokalita zpřístupněna veřejnosti.

Choryňský mokřad – přírodní skvost středního Pobečví

01.10.2010 Největší mokřad na Vsetínsku – Choryňský mokřad – je ode dneška doplněn o informační panely. Tento ojedinělý přírodní skvost se nachází jen několik kilometrů severně od Valašského Meziříčí, vstupní brány Moravskoslezských Beskyd a byl doposud tak trochu skryt před zraky veřejnosti. Nyní však tuto přírodní rezervaci můžete poznat podrobněji i Vy.

Přehrážky fungují naplno!

28.07.2010 Dřevěné přehrážky na Cínoveckém hřbetě obstály po vydatných bouřkách v kraji v polovině července. Odtok vody z revitalizovaných ploch se po přívalových deštích zvýšil na rozdíl od vyschlých přírodních koryt jen nepatrně.

Přehrážky na Cínovci obstály v zatěžkávací zkoušce

28.07.2010 Cínovec
  • Monitoring funkčnosti po zimní sezóně 2009/2010 potvrdil kvalitní práci ekologů
  • Dřevěné přehrážky vystavěné v rámci projektu NET4GAS. Blíž přírodě. úspěšně přestály červencové bouřky
  • V září bude zahájena poslední fáze revitalizace plochy rašeliniště na Cínoveckém hřbetě

Přehrážky přečkaly zimu

01.06.2010 Po zimní sezóně2009/2010 odborníci v květnu překontrolovali funkčnost přehrážek na rašeliništi Cínovecký hřbet. Výsledek byl velmi překvapivý – po dlouhé a silné zimě všechny přehrážky plní svou funkci, jsou těsné a velmi rychle zazemňují.
No photo

Otevřeli jsme již 31 chráněných území

05.01.2010 V loňském roce veřejnost navštívila dalších 8 přírodně vzácných lokalit, které jsou přístupné v rámci projektu NET4GAS. Blíž přírodě. K těmto územím patří navíc také vybraná krušnohorská rašeliniště, které do července roku 2009 představují neoddělitelnou součást projektu.

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA V OSTRAVĚ

11.11.2009 Ostrava Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje novou naučnou stezku v přírodní rezervaci Štěpán. Rezervace chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Na tyto ekosystémy je vázán výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedná se o unikátní přírodní lokalitu, kde bylo zaznamenáno až 160 druhů ptáků.

V sobotu 14. listopadu 2009 otevíráme nové naučné stezky PR Rezavka a PR Štěpán

06.11.2009 Zpříjemněte si s námi víkendový program i Vy a své přátele vezměte s sebou. Sraz je už v 11 h ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Poruby.

OBNOVENÍ NAUČNÉ STEZKY V OSTRAVĚ

02.11.2009 Ostrava Český svaz ochránců přírody v rámci projektu obnovy naučné stezky znovu zpřístupňuje cennou lokalitu „Rezavka“ v ostravské aglomeraci. Ta si díky vyhlášení přírodní rezervací (PR) v roce 1998 zachovala komplex velmi vzácných lesních, lučních a vodních biotopů.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]