Přehrážky přečkaly zimu

01.06.2010
Po zimní sezóně2009/2010 odborníci v květnu překontrolovali funkčnost přehrážek na rašeliništi Cínovecký hřbet. Výsledek byl velmi překvapivý – po dlouhé a silné zimě všechny přehrážky plní svou funkci, jsou těsné a velmi rychle zazemňují.

V rámci uskutečněné kontroly ekologové zjistili, že všechny v roce 2009 vystavěné přehrážky jsou funkční – jsou těsné a velmi rychle zazemňují. Zadržovaná voda se správně rozlévá do okolí. U jedné přehrážky sice bylo zjištěno drobné podtékání, to však nemá nikterak významný vliv na její funkci. Přesto tento nedostatek bude v rámci dalších stavebních činností opraven. Rozliv vody do okolí je lepší, než ekologové předpokládali, a velmi dobře se zaplavuje okolí.

Přehrážky přečkaly zimu