Aktuální informace

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

Tajemství lokality Kamenec

05.11.2008 Kamenec – to jsou skalnaté stráně se stepními porosty, na které navazují louky a mokřady v nivě Radnického potoka. Nenápadné území skrývá nevšední hodnoty. I proto byl Kamenec navržen do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. I proto Český svaz ochránců přírody tuto lokalitu koupil a vybudoval u ní odpočívalo a informační panely. Dnes toto území nedaleko Rokycan přiblížíme veřejnosti.

Otevíráme naučnou stezku na Zvolské Homoli!

04.11.2008 Zvolská Homole je skalní útvar nedaleko Prahy. Kdo jezdí do Davle nebo Štěchovic si jistě všiml zajímavě barevné skály za řekou. A pro ty, kdo jezdí Posázavským pacifikem, pak je to ta skála, skrz kterou prochází nejdelší tunel na trati. To nejsou jediné zajímavosti, které se o ní dají říct. Zvolská Homole je také přírodní rezervace s mnoha vzácnými druhy rostlin (např. lomikáme vždyživý) a hmyzu (mravenec drnový, stepník rudý).

Ptačí ráj Velký Košíř

01.10.2008 Rybník Velký Košíř je jedním z nejstarších rybníků ve východních Čechách, ale také významnou ornitologickou lokalitou. Díky dobře rozvité pobřežní zóně zde bylo zastiženo celkem 179 druhů ptáků, z nichž se zde nastálo uhnízdilo 72. O ptácích i o dalších zajímavostech Velkého Košíře informuje nová naučná stezka, kterou dnes představila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Litomyšl. Naučná stezka Velký Košíř je další z naučných stezek, které Český svaz ochránců přírody v okolí vytvořil.

Vítejte v Údolí Hasiny

20.09.2008 Ideálním místem setkání před výpravou do malebného údolí potoka Hasina i místo odpočinku po hodinové vycházce po naučné stezce, minulostí i současnou přírodou přírodní památky Údolí Hasiny je nový vstupní areál. Právě ten dnes představila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny.

„Hadec stokrát jinak“

12.09.2008 Jedno z nejpozoruhodnějších území Slavkovského lesa, největší hadcový komplex v Čechách, přiblíží návštěvníkům nově otevřená naučná stezka Mnichovské hadce.

Srbský Komín, past na čtvrtohorní lvy

01.09.2008 Český svaz ochránců přírody v sobotu představil veřejnosti bývalý lom na Chlumu v CHKO Český kras, nedaleko obce Srbsko. Nachází se zde jeden z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v Českém krasu, Srbské-Netopýří jeskyně o délce více než 1 km. Zdejší jeskyně slouží jako zimoviště kriticky ohrožených druhů netopýrů. Kromě nich zde byly objeveny kosterní pozůstatky prehistorických zvířat, díky kterým se Chlumské jeskyně řadí mezi paleontologické lokality evropského významu.

Suchou nohou přes Mokroš

22.06.2008 Český svaz ochránců přírody vytvořil novou naučnou stezku jedinečným mokřadem Mokroš nedaleko obce Mořice na Hané. Naučná stezka nabízí, kromě informací o životě v mokřadu, také nevšední zážitek – průchod mokřadem po povalovém chodníčku a posezení na pozorovatelně. Návštěvník díky tomu může sledovat obyvatele v mokřadu z bezprostřední blízkosti. Pokud bude pozorný může objevit třeba ropuchu zelenou nebo užovku obojkovou, vrbinu penízkovou, vachtu trojlistou, ostřici latnatou.

Děti pomohly vytvořit naučnou stezku!

31.05.2008 Český svaz ochránců přírody vytvořil novou naučnou stezku, která návštěvníky provede Zahradami – částí Českého Brodu se zajímavou historií a krásnou přírodou. Na panelech stezky jsou použity kresby žáků místních škol.

Ptačí pozorovatelna v Blahutovicích

26.04.2008

Český svaz ochránců přírody dnes představil veřejnosti další z řady přírodně cenných lokalit, o které pečuje v regionech ČR. Jde o ptačí pozorovatelnu, která je součástí informačně naučné stezky v Blahutovicích, vesnice na okraji Regionu Poodří.

Tam, kde se čert otáčel

31.03.2008 Český svaz ochránců přírody dnes slavnostně otevřel veřejnosti naučnou stezku na louce Votočnici u Sázavy. Lokalita v nivě řeky Sázavy je dalším z cenných území, která byla veřejnosti zpřístupněna v rámci programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Turisté a široká veřejnost mohou ode dneška využívat nově vytvořený informačně naučný systém a vyhlídkovou plošinu.

Naučná stezka Údolí pod Klíčem

07.12.2007 Český svaz ochránců přírody dnes otevřel naučnou stezku Údolí pod Klíčem. Tato jedinečná lokalita nabízí návštěvníkům pohled do krásy údolí pod jedním z nejznámějších vrcholů Lužických hor. Její zpřístupnění je součástí programu "NET4GAS. Blíž přírodě."

Biokoridor Hloučela je bohatší o naučnou stezku

28.11.2007 Český svaz ochránců přírody dnes slavnostně otevřel naučnou stezku v biokoridoru Hloučela, jediném souvislém pásu zeleně v blízkosti města Prostějova. Stezka byla vybudována za finančního přispění Města Prostějov a generálního partnera ČSOP RWE Transgas Net, který se na stezce podílel prostřednictvím programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“

Skryté poklady na okraji Prahy

07.11.2007 Chcete-li strávit příjemné odpoledne v přírodě, nemusíte jezdit daleko. Stačí zajet na okraj Prahy a navštívit Vinořský park či Satalickou bažantnici. Ukrývají mnoho přírodních krás i historických zajímavostí.

Okno do ptačí říše uprostřed komerční zóny

30.10.2007 Český svaz ochránců přírody dnes slavnostně otevřel pozorovatelnu v lesíku Opičák. Lokalita u libereckého letiště je čtvrtou ze seznamu cenných území, jejíž zprovoznění je součástí programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Turisté a široká veřejnost tak ode dneška mohou využívat nově vytvořený informačně naučný systém, který přispěje k rozšíření povědomí o místní fauně a flóře.

Unikátní mokřad zpřístupněn veřejnosti!

15.10.2007 Český svaz ochránců přírody v sobotu slavnostně otevřel veřejnosti další z řady cenných lokalit, o které pečuje. Je jí mokřadní louka Jelenice v údolí Hostěnického potoka nedaleko Brna. Díky vybudovanému haťovému chodníku mohou návštěvníci bezpečně vstoupit přímo do mokřadu a zblízka tak vidět vzácné rostliny a živočichy. O významu tohoto mokřadu se dozví z nového informačního panelu. V přímo sousedícím Ekostředisku mládeže Jelenice pro ně ochránci přírody pravidelně pořádají řadu zajímavých aktivit.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]