Aktuální informace

...
15
Následující>

Unikátní mokřad zpřístupněn veřejnosti!

15.10.2007 Český svaz ochránců přírody v sobotu slavnostně otevřel veřejnosti další z řady cenných lokalit, o které pečuje. Je jí mokřadní louka Jelenice v údolí Hostěnického potoka nedaleko Brna. Díky vybudovanému haťovému chodníku mohou návštěvníci bezpečně vstoupit přímo do mokřadu a zblízka tak vidět vzácné rostliny a živočichy. O významu tohoto mokřadu se dozví z nového informačního panelu. V přímo sousedícím Ekostředisku mládeže Jelenice pro ně ochránci přírody pravidelně pořádají řadu zajímavých aktivit.

Navrácení kamenolomu přírodě

27.09.2007 Český svaz ochránců přírody dnes v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ otevřel veřejnosti další z řady cenných lokalit, o které pečuje. Lom Myslík na frýdecko-místecku je po uskutečněných úpravách opět příhodným místem pro život ohrožených druhů živočichů i rostlin. Nový informační systém poskytne návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy se zde vyskytují a jaká opatření zde byla realizována.

Unikátní příroda v kráterech od granátů

22.09.2007 Český svaz ochránců přírody dnes v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. otevřel veřejnosti první z řady přírodně cenných lokalit, o které pečuje v regionech ČR. Jde o naučnou stezku Pozorovatelna, která byla vytvořena v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá. Návštěvníci se jejím prostřednictvím mohou seznámit s historií i největšími přírodními zajímavostmi bývalého vojenského cvičiště, které bylo až donedávna zcela veřejnosti nepřístupné.

Mloci: děkujeme za studánku!

Mloci patří k našim nejohroženějším obojživelníkům. Ke svému životu potřebují lesní potůčky a studánky s křišťálově čistou vodou. Jednu takovou studánku dnes představujeme veřejnosti. Je poblíž lomu Myslík v Palkovických hůrkách a kromě mloků v ní žijí i larvy vzácné vážky Páskovce dvouzubého.
...
15
Následující>