Přehrážky na Cínovci obstály v zatěžkávací zkoušce

28.07.2010
  • Monitoring funkčnosti po zimní sezóně 2009/2010 potvrdil kvalitní práci ekologů
  • Dřevěné přehrážky vystavěné v rámci projektu NET4GAS. Blíž přírodě. úspěšně přestály červencové bouřky
  • V září bude zahájena poslední fáze revitalizace plochy rašeliniště na Cínoveckém hřbetě

Dřevěné přehrážky na krušnohorském rašeliništi Cínovecký hřbet obstály po vydatných bouřkách, které se přehnaly nad Ústeckým a Karlovarským krajem 16. a 17. července. Odtok vody z revitalizovaných ploch se po přívalových deštích zvýšil jen nepatrně, zatímco suchá odvodňovací koryta se v okamžiku naplnila a voda následně rychle odtekla dolů do měst a vesnic. Voda protékající přehrážkami byla zároveň téměř čistá. Na rozdíl od vody v odvodňovacích korytech obsahovala minimum humínových látek, které negativně ovlivňují její kvalitu.

„Zamokřené části revitalizované plochy osídlily během několika měsíců po výstavbě přehrážek mechy rašeliníky. Díky jejich struktuře jsou tak rašeliniště schopná udržet při vydatných deštích velké množství vody,“ říká Jan Dušek, ředitel Daphne ČR – Institutu aplikované ekologie. „Těší nás, že všechny v loňském roce vybudované přehrážky přečkaly dlouhou zimu a nyní úspěšně plní svou retenční funkci v krajině,“ doplnil J. Dušek.

V září ekologové zahájí výstavbu dalších 135 přehrážek na rašeliništi Cínovecký hřbet. Podle současných plánů by tato plocha měla být zrevitalizována do konce roku 2010. V následujících podzimních sezonách se pak revitalizace dočkají i rašeliniště U jezera a Velké tetřeví tokaniště.
Díky této postupné výstavbě dřevěných přehrážek o velikosti od 20 centimetrů až do 2 metrů dojde časem k zaplavení širšího okolí jednotlivých rašelinišť a jejich zazemnění. Od roku 2012 by se na takto revitalizovaná území měly navracet původní ekosystémy. Ty přispějí k vytvoření přirozených podmínek pro vzácné druhy živočichů a rostlin, jakými jsou např. tetřívek obecný, nebo masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá.


Kontakt:
Ivana Vybíralová Tel.: +420 775 985 083
D.D.M. Tel.: +420 222 250 300
Polská 10 Fax: +420 222 250 299
120 00 Praha 2 E-mail: ivybiralova@ddmanagement.cz

Projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách je od roku 2009 součástí programu na ochranu životního prostředí NET4GAS. Blíž přírodě. V jeho rámci se společnost NET4GAS stala v roce 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a každý rok pomáhá zpřístupnit veřejnosti vybraná přírodně cenná území.
Na projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách se podílejí tyto subjekty:

  • Ústecký kraj (záštita nad projektem)
  • DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie (vedoucí projektu)
  • AMETYST, občanské sdružení (realizátor projektu)
  • NET4GAS, s.r.o. (generální partner projektu)
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze (podpora projektu)

Daphne ČR – Institut aplikované ekologie

  • občanské sdružení Daphne ČR založilo svou činnost na odborných znalostech ekologie. Je prostředníkem mezi akademickou sférou, orgány státní správy a samosprávy a veřejností. Daphne ČR bylo založeno v roce 2004.
Přehrážky na Cínovci obstály v zatěžkávací zkoušce