Přijďte s námi oslavit první adventní neděli otevřením naučné stezky!

16.11.2010
Dne 28.11. se na Vás těšíme od 13 h v parku na návsi v Semaníně.
Přijďte s námi oslavit první adventní neděli otevřením naučné stezky!