Rašeliniště U jezera

Vydejte se na stezku do nitra Krušnohorských rašelinišť, která začala vznikat před 15 tisíci lety v době ledové. Rašeliniště v Krušných horách jsou jednou z nejpostiženějších lokalit na našem území. Prožila v minulosti skutečně krušné časy – vlivem průmyslu a následných kyselých dešťů, či opakovanou snahou o jejich odvodnění a nešetrnou výsadbou nepůvodních stromů. Místní příroda má však naštěstí svou paměť a díky zapsání do seznamu významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy i s trochou naší pomoci se může zas navrátit do své původní podoby.

 

Spolek Beleco dokončil v roce 2013 díky programu NET4GAS Blíž přírodě projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách na vybraných rašeliništích Cínovecký hřbet a U jezera, které patří do ptačí oblasti Východní Krušné hory. Rašeliniště U Jezera je významnou lokalitou výskytu kriticky či silně ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. klikvy bahenní nebo tetřívka obecného, čolka horského, ještěrky živorodé či slepýše křehkého.

Lokalita představuje část původně velmi rozsáhlého rašeliniště na svazích hory Pramenáč. Na celém území se nachází bohaté porosty různých druhů borovic a velmi cennou plochu s původní břízou pýřitou. Součástí lokality je i malé zazemněné jezírko.

Rašeliniště nejsou však zajímavá jen pro odborníky, nýbrž jsou turisticky velmi atraktivní a zatím ne zcela doceněnou destinací Krušných hor. Napříč rašeliništi byla vybudována 14 kilometrů dlouhá naučná stezka, která začíná na Cínovci a na devíti zastaveních vás poučí o historii kraje, působení člověka v regionu, místní fauně a floře, geologii a hydrologii, a také o samotné revitalizaci.

 

mapa naučné stezky:

místo:Dubí - Cínovec, okres Teplice, Ústecký kraj
Kudy tam:K rašeliništi vede horská silnice z Cínovce na Nové město. V místě, kde silnice prudce klesá, odbočuje k jihovýchodu lesní cesta mezi vrcholy Pramenáč a u Cínovce. GPS stezky: N 50°43.87777', E 13°47.33915' (Cínovecký hřbet východ) / N 50°42.90463', E 13°44.61305' (Rašeliniště U jezera)
Praktické informace:
Turistika
Vzdálenost14

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: