Sýc rousný

Sýc rousný je malá sova s opeřenýma nohama z čeledi puštíkovitých. Svrchu je hnědý, s bílým skvrněním a světlým pruhem při kořeni křídla, spodina je bělavá, hnědě pruhovaná. Závoj je světlý, černě ohraničený, duhovka jasně žlutá, zobák žlutý a peří na nohou bílé. Loví jenom v noci. Sýc rousný vyhledává k hnízdění jehličnaté i listnaté, zejména bukové lesy. Hnízdí obvykle v dutinách po datlu černém, ochotně ale obsazuje i vyvěšené budky.

 

Příklad lokality výskytu: