Rašeliniště Cínovecký hřbet

Vydejte se na stezku do nitra Krušnohorských rašelinišť, která začala vznikat před 15 tisíci lety v době ledové. Rašeliniště v Krušných horách jsou jednou z nejpostiženějších lokalit na našem území. Prožila v minulosti skutečně krušné časy – vlivem průmyslu a následných kyselých dešťů, či opakovanou snahou o jejich odvodnění a nešetrnou výsadbou nepůvodních stromů. Místní příroda má však naštěstí svou paměť a díky zapsání do seznamu významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy i s trochou naší pomoci se může zas navrátit do své původní podoby.

Spolek Beleco dokončil v roce 2013 díky programu NET4GAS Blíž přírodě projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách na vybraných rašeliništích Cínovecký hřbet a U jezera, které patří do ptačí oblasti Východní Krušné hory. Cínovecký hřbet je významnou lokalitou výskytu kriticky či silně ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. rosnatky okrouhlolisté nebo tetřívka obecného, čolka horského, ještěrky živorodé či slepýše křehkého.

Rašeliniště nejsou však zajímavá jen pro odborníky, nýbrž jsou turisticky velmi atraktivní a zatím ne zcela doceněnou destinací Krušných hor. Napříč rašeliništi byla vybudována 14 kilometrů dlouhá naučná stezka, která začíná na Cínovci a na devíti zastaveních vás poučí o historii kraje, působení člověka v regionu, místní fauně a floře, geologii a hydrologii, a také o samotné revitalizaci.

 

mapa naučné stezky:

Video:Cínovecký hřbet v Toulavé kameře

místo:Dubí - Cínovec, okres Teplice, Ústecký kraj
Kudy tam:K rašeliništi se dostanete červenou turistickou trasou z Cínovce na Komáří vížku, která kopíruje horskou cestu z Cínovce do Fojtovic. Rašeliniště můžete pak vidět po obou jejích stranách. Nejkrásnější část se nachází mezi silnicí a státní hranicí. GPS stezky: N 50°43.87777', E 13°47.33915' (Cínovecký hřbet východ) / N 50°42.90463', E 13°44.61305' (Rašeliniště U jezera)
Praktické informace:
Turistika
Vzdálenost14

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: