Kolo

Území mokřadu Kolo, čítající půl hektaru, patří mezi tzv. soukromé rezervace. Jeho správu zajišťuje základní organizace ČSOP Pantoflíček, díky jejíž pomoci se stav mokřadu zlepšil natolik, že zde CHKO Bílé Karpaty plánuje opět vyhlásit maloplošné chráněné území i s navazujícím údolím potoka Kasivce.

Od roku 2007 se totiž v lokalitě Kolo šestkrát zvýšil výskyt orchideje prstnatce pleťového (z 500 na 3000 jedinců), vyskytuje se zde z vyšších rostlin také například kriticky či silně ohrožená chrpa úzkoperá, orobinec stříbrošedý aj. Řada vyskytujících se mokřadních rostlin přitahuje motýly jako např. otakárka ovocného.

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě byl pro návštěvníky v roce 2012 nainstalován informační panel o lokalitě a vzniklo tu přírodní posezení u obnovené studánky. Louka byla vytyčena dřevěnými kůly a pro hady a ještěrky bylo vybudováno líhniště.

Samotná lokalita není vhodná pro pohyb s dětským kočárkem a na kole. Poblíž však vede cyklostezka a je zde také občerstvení u studánky.

O lokalitě Kolo v časopise Naše příroda

 

místo:Slavkov, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Kudy tam:Ze Slavkova pěšky nebo na kole cca 5 km. GPS: N 48°54.10320', E 17°37.47213'
Praktické informace:
Turistika
Studánka

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: