Orobinec stříbrošedý

je 70 až 150 cm vysoká mokřadní až vodní rostlina. Květy orobince stříbrošedého představují husté tlusté klasy, které jsou složeny z mnoho květů. Tato jednodomá rostlina je rozšířená především v jihovýchodní Evropě, odkud zasahuje ojediněle až po ČR. U nás se vyskytuje na Moravě, převážně v Bílých Karpatech. V ČR je orobinec stříbrošedý kriticky ohroženou rostlinou.

 

Orobinec stříbrošedý

Příklad lokality výskytu: