Modrásek očkovaný

se vyskytuje na extenzivně využívaných vlhkých krvavcových loukách. Samice klade vajíčka jednotlivě na nerozvinuté květní hlávky živné rostliny (krvavec toten). Vylíhlé housenky přecházejí do mraveniště, kde je mravenci považují za své larvy. Housenky v mraveništích přezimují a vykuklí se tam. V ČR se nyní vyskytuje vzácně. Vybraná místa výskytu modráska očkovaného jsou chráněna evropskou soustavou chráněných území Natura 2000.
Modrásek očkovaný

Příklad lokality výskytu: