Ohrožení živočichové

Lejsek bělokrký
Autor: Libor Šejna
Lejsek malý
Autor: Jiří Jech
Lejsek šedý
Autor: Libor Šejna
Lesklice horská
Autor: p. Hanč
Lesklice severská
Autor: p. Hanč
Luňák červený
Autor: Jiří Novák