Výtvarná soutěž 2017

Logo N4G BP
Logo ČSOP
Logo Naše příroda

 

Gratulujeme všem autorům obrázků, kteří se umístili na prvních třech místech ve výtvarné soutěži „Maluj a buď Blíž přírodě“, a děkujeme všem zúčastněným!

Výtvarná soutěž „Maluj a buď Blíž přírodě“ probíhala od 2. 5. do 26. 5. 2017. Soutěžící ze třech věkových kategorií malovali přírodní lokality zpřístupněné Českým svazem ochránců přírody v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, které najdete na webových stránkách www.blizprirode.cz. Ti, kteří se umístili na prvním místě, vyrazili se svou třídou na výlet do přírody nebo do Záchranné stanice pro handicapované živočichy, a kromě drobných dárků obdrželi také předplatné časopisu Naše příroda. Ostatní místa byla oceněna diplomem a drobnými dárky.

„Jedním z cílů programu NET4GAS Blíž přírodě, který letos slaví své desáté výročí, je přilákat veřejnost do přírody a vzbudit v ní zájem o její ochranu a posílit úctu k ní,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS. „Do soutěže dorazilo letos celkem 130 obrázků, okolo osmdesáti dětí pak s námi vyrazilo na výlet“, dodává. 

„Ekologická výchova je jedním z pilířů činnosti Českého svazu ochránců přírody. Přidanou hodnotou je pak práce s dětmi přímo v terénu - odtud si totiž nejvíce odnesou. Snažíme se, aby vybrané exkurze pro výherce byly nejen naučné, ale hlavně zábavné a děti si z nich odvezly zážitek, na který nezapomenou.“ uvedla Kateřina Adámková z ČSOP. Vedle cen, které se hodí do přírody, a předplatného časopisu Naše příroda pro vítěze, si tak děti odnesly zážitky z výletu a mnoho užitečných informací. Například jak postupovat při nalezení zraněného zvířete či opuštěného mláděte v přírodě, jak a proč se kroužkují ptáci nebo jak staví bobři své hrady na naučné stezce Vodní svět v Českém lese.