Vánoční kvíz 2016

 

Vánoční kvíz Blíž přírodě byl 14. 12. 2016 ukončen. Výherci budou obeznámeni telefonicky nebo emailem. Děkujeme všem za účast a přejeme klidné vánoční svátky!

Vánoční kvíz 2016 - sprďż˝vnďż˝ odpovďż˝di

Od jakého roku je společnost NET4GAS generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody?
Správná odpověď: 2007
Pro jakou skupinu je určena celostátní přírodovědná soutěž Ekologická olympiáda, kterou pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP?
Správná odpověď: Pro středoškoláky
Kdy byla otevřena původní naučná stezka Cesta kolem Světa v Třeboni?
Správná odpověď: 1985
V jakém lomu se nachází lokalita Blíž přírodě Cesta rákosím?
Správná odpověď: Růženin lom
Do jaké řeky ústí Olešenský potok, podél kterého vede stejnojmenná naučná stezka Blíž přírodě?
Správná odpověď: Berounka
V jakém roce získala společnost NET4GAS ocenění VIA BONA za program Blíž přírodě?
Správná odpověď: 2015
V jaké chráněné krajinné oblasti (CHKO) se nachází lokalita Capartické louky?
Správná odpověď: CHKO Český les
Nad jakou řekou vede naučná stezka Svatojánské proudy?
Správná odpověď: Vltava
Jak vysoký je vrch Skalka v masivu Ondřejník v předhůří Moravskoslezských Beskyd?
Správná odpověď: 964 m n. m.
V jaké kategorii je chráněna lokalita Housle v Praze-Lysolajích?
Správná odpověď: Přírodní památka

 

 

Ke stažení

Partneři soutěže: