Vánoční kvíz 2017

Vánoční kvíz Blíž přírodě byl 14. 12. 2017 ukončen. Výherci budou obeznámeni telefonicky nebo emailem. Děkujeme všem za účast a přejeme pohodové vánoční svátky!

 

Vánoční kvíz 2017 - sprďż˝vnďż˝ odpovďż˝di

V jaké kategorii je chráněna lokalita Vinořský park v Praze-Vinoři?
Správná odpověď: Přírodní rezervace
K jakému hradu vede javorová Alej pod Hořínkovou hájenkou?
Správná odpověď: Buchlov
V jaké chráněné krajinné oblasti se nachází naučná stezka Hruboskalsko?
Správná odpověď: CHKO Český ráj
Součástí které krajinné oblasti je Žákova hora, na kterou vede stejnojmenná naučná stezka Blíž přírodě?
Správná odpověď: Žďárské vrchy
V jakém městě se nachází začátek naučné stezky Cesta kolem Světa?
Správná odpověď: Třeboň
Na okraji které národní přírodní rezervace leží Lom Chlum?
Správná odpověď: Karlštejn
Jak vysoký je vrch Blšanský Chlum v Českém středohoří?
Správná odpověď: 293 m n. m.
Od jakého roku realizuje společnost NET4GAS program NET4GAS Blíž přírodě?
Správná odpověď: 2007
Jaká organizace, podporovaná programem NET4GAS Blíž přírodě, používá zkratku SMOP?
Správná odpověď: Sdružení mladých ochránců přírody
Čím se zabývá společnost NET4GAS?
Správná odpověď: Přepravou zemního plynu

 

 

Ke stažení

Partneři soutěže: