Bohumilická alej

Bohumilická alej se nachází asi 6 km severně od města Vimperk. Její stromy lemují cestu vedoucí z Bohumilic do Bošic. Toto památné stromořadí tvoří lípy srdčité a velkolisté. Celkem se zde nachází 76 stromů lip, jejichž věk je odhadován na 150 let.

Alej s krásnými výhledy do kraje trápil zhoršující se zdravotní stav některých stromů. Díky programu NET4GAS Blíž přírodě z 25 vybraných stromů ČSOP Šumava v roce 2012 odstranil suché a polámané větve, některé byly zabezpečeny tzv. bezpečnostními vazbami, tedy popruhy či ocelovými lany na kmenech a v korunách. Došlo i na dvě stará torza, která byla zajištěna proti zborcení, a tak zachována pro hmyz vázaný vývojově na dřevo a jako možné hnízdiště pro dutinové ptáky.

V aleji byla instalována informační cedule s upozorněním na význam takovýchto stromořadí v krajině a potřebu jejich ochrany. Aby si mohli návštěvníci v téměř jeden kilometr dlouhé aleji také odpočinout, bylo na místě s nejkrásnějším výhledem instalováno posezení v podobě stolu s lavicemi a samostatnou lavičkou. Celý projekt doplnilo vydání vícejazyčného letáku o aleji a jejím okolí.

O lokalitě Bohumilická alej v časopise Naše příroda

místo:Bohumilice, okres Vimperk, Jihočeský kraj
Kudy tam:Na cestě z Bohumilic do Bošic. GPS: N 49°5.66640', E 13°49.50617'.
Praktické informace:
Turistika
Kolo
Kočárek

Ohrožení živočichové: