Hořinka východní

Jednoletá ozimá bylina vysoká 20 až 70 cm s lysou chudě větvenou lodyhou. Květy žlutavé až bílé. Obývá pole, úhory, okraje polních cest, polní meze, železniční náspy. Je řazena do skupiny tzv. vzácných plevelů, které jsou vázány na málo hnojená až nehnojená kulturní stanoviště

 

Hořinka východní

Příklad lokality výskytu: