Suchou nohou mezi vodou

Krátká interaktivní stezka vede soustavou drobných vodních ploch – tůní, které byly vytvořeny na podmáčené louce, navazující na návštěvnický areál záchranné stanice pro volně žijící živočichy a ekocentra Pasíčka.

Vlastní tůně jsou děleny drobnými hrázkami, na kterých jsou vybudovány interaktivní a informační prvky s vazbou zejména na tůně a jejich obyvatele.

Návštěvník, který sem zavítá, narazí v první řadě na areál záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Pokud půjde kolem stanice dále z kopce, potká první tůň s infopanelem, u kterého má možnost vzít si ze schránky kartičku, do které bude vypisovat odpovědi na úkoly, které ho budou po celé stezce provázet. S jakými zvířaty je možné se na lokalitě potkat? Jak jdou za sebou vývojová stádia obojživelníků? Komu patří oči a stopy na obrázcích? Když se člověk pořádně rozhlédne kolem sebe, možná mu příroda ledacos napoví! Stačí být tiše a pozorovat, například z dřevěných odpočívadel u tůní. Možná uvidíte poletovat ledňáčka, ve vodě lovit volavku popelavou, plavat užovku obojkovou nebo uslyšíte kvákat skokany. Na posledním panelu je možné zkontrolovat si, jak dobří jste biologové a pozorovatelé. Součástí stezky je také kryté odpočívadlo a ohniště. Návštěvníci tak mohou pozorovat zvířata, zkusit si plnit úkoly a na závěr i opéct buřty.

Stezku Suchou nohou mezi vodou vytvořili v roce 2016 díky programu NET4GAS Blíž přírodě ochránci přírody ze základní organizace ČSOP Záchranná stanice a ekocentrum “Pasíčka“.

místo:Pasíčka, okres Chrudim, Pardubický kraj
Kudy tam:Z parkoviště u záchranné stanice Pasíčka cca 100 m po značené stezce; GPS: 49°48'58.687
Praktické informace:
Vzdálenost1/3
Turistika
Kolo
Parkoviště
Hrací prvky

Ohrožení živočichové: