Mločí studánka

Malý zázrak s čistou vodou. To je Mločí studánka, chráněné území v Palkovických hůrkách. Plní ji pramen vytékající z nedalekého lomu Myslík, který spolu s lomem patří do minirezervace obojživelníků. Křišťálovou vodu studánky oceňují nejen lidé z okolí, ale stala se zároveň jedním z posledních míst v ČR, kde můžete zahlédnout mloka skvrnitého, který se rozmnožuje přímo pod výtokem vody.

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě ČSOP Alces v roce 2008 postavila nad výtokem vody přístřešek a upravila přístup k vodě. Provedené úpravy zabraňují vstupu návštěvníků do mokřiště a chrání jeho prameniště. Turisté však dnes mohou z těsné blízkosti pozorovat zdejší život.

místo:Myslík, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:Mločí studánka leží nedaleko lomu Myslík. Po přejetí říčky Ondřejnice cestou z Hukvald do Myslíku odbočte doleva mezi chaty. Cestou dojdete až ke studánce. GPS: N 49°37.24902', E 18°14.42202'
Praktické informace:
Kočárek
Kolo
Turistika
Studánka

Ohrožené rostliny:

Ohrožení živočichové: