Čistec alpínský

je vytrvalá bylina s krátkým oddenkem. Jeho lodyha dosahuje výšky až 100 cm. Rostlina je fialově naběhlá, a měkce pýřitě chlupatá. V ČR roste roztroušeně v karpatských pohořích východní Moravy a vzácně i v nižších polohách, v obou polohách však vyhledává světlé vlhčí lesy, paseky, horské vysokostéblové nivy a živinami bohaté slabě kyselé až zásadité půdy. Kvete v období července až září. Čistec alpínský patří mezi ohrožené druhy české flóry.

Příklad lokality výskytu: