Jinošovský lom

Po ukončení těžby v roce 1963 se v lomu na krystalický vápenec (mramor), vzdáleném 3 km jižně od Vlašimi, vytvořily tůně, které se staly domovem řady obojživelníků. Časem ale lom zarostl náletovými dřevinami, stala se z něj neprostupná džungle a tůně zanikly. Péčí ochránců přírody se místo navrací znovu k životu.

V roce 2015 začala rekultivace s cílem obnovit místní biotop. Na dně lomu byly odstraněny nálety a vyhloubeny tůně (především pro obojživelníky). Že má obnova smysl dosvědčuje fakt, že již první jaro se v tůních rozmnožili kuňky, skokani, ropuchy i čolci. Návrat dalších druhů lze očekávat. Slunné skalní stěny obývají ještěrky obecné.

Lom je zajímavý i mineralogicky, nalézají se tu minerály vzniklé při kontaktu vápence s křemennými žilami. Jedná se především o vesuvian (až několik cm velké, hnědě zbarvené stébelnaté agregáty). Dále je zde popsán výskyt wollastonitu a krásně zbarveného diopsidu, grossularu, pyrhotinu a fluoritu.

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě ZO ČSOP Vlašim v roce 2016 vybudovala na okraji lomu bezpečnou vyhlídku a tři informační cedule o zdejší živé i neživé přírodě.

O lokalitě Jinošovský lom v časopise Naše příroda

místo:Vlašim, okres Benešov, kraj Středočeský
Kudy tam:Z Vlašimi po červené turistické značce směr Kondrac 3 km. Od turistického rozcestí V Jinošově je značena odbočka na lokalitu. GPS: 49°40'50.161
Praktické informace:
Turistika
Kolo
Kočárek

Ohrožení živočichové: