Alej pod Hořínkovou hájenkou

Díky programu NET4GAS Blíž přírodě je od roku 2014 místním i turistům umožněno projít bezpečně pozoruhodnou javorovou Alejí pod Hořínkovou hájenkou vedoucí k hradu Buchlov po zpevněné cestě, zastavit se, odpočinout si na zbudovaných lavičkách, pokochat se jedinečnou okolní krajinou a nasát atmosféru staré aleje.

Alej pod Hořínkovou hájenkou byla založena na počátku 20. století tehdejšími pány hradu Buchlova z rodu Berchtoldů. V rámci ozeleňovacích prací širšího okolí hradu byla vysázena i tato dvouřadá javorová alej, které se dostalo honosného jména „Rytířská cesta“. Užší chodníček sloužil pro pěší, širší dlážděná cesta podél aleje sloužila pro koňské povozy. Během 20. století však alej zarůstala náletovými dřevinami a celkově pustla. ZO ČSOP Buchlovice v letech 2012-2013 obnovila historickou javorovou alej mezi Buchlovicemi a hradem Buchlovem, kterou vede značená žlutá turistická trasa. Alej měří 460 m.

Z instalovaného informačního panelu se návštěvníci dozvědí, kdo a proč alej založil i znovu obnovil. Cedule je zároveň věnována aleji jako krajinnému prvku, který je důležitým životním prostředím a migrační cestou pro faunu i flóru.

Zdejší alej je tvořena dvěma druhy dřevin: javorem klenem a javorem mléčem. V dutinách starých stromů hnízdí četné druhy ptáků, jako je lejsek, brhlík, strakapoud a další druhy ptáků, kteří zde hledají potravu.

 

místo:Buchlovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Kudy tam:Po žluté turistické značce 2,5 km z centra Buchlovic. GPS: N 49°6.19283', E 17°19.34043'
Praktické informace:

460 m

Turistika
Kolo
Kočárek

Ohrožení živočichové: