Vřetenuška pozdní

je ze všech českých druhů vřetenušek nejvzácnější a nejohroženější. Žije na suchých lučních biotopech na máčce rolní. V České republice mezi tato místa patří Morava. Charakteristickými znaky pro vřetenušku pozdní jsou tmavé páry skvrn na křídlech. Zahlédnout ji lze v období letních měsíců – červenci a srpnu. Tento druh vřetenušky je navržen k ochraně na stupni silně ohrožený.

 

Vřetenuška pozdní

Příklad lokality výskytu: