Soumračník žlutoskvrnný

je jednogenerační jedinec, jehož přední křídlo dosahuje délky až 13 mm. Soumračník se usídlil v lesostepních až křovinatých lokalitách, ale také v opuštěných vápencových lomech. V České republice se vyskytuje např. v Českém středohoří, v Polabí nebo na Pálavě i jinde. Místa výskytu jsou však značně izolovaná. Soumračník žlutoskvrnný patří mezi kriticky ohrožené druhy motýlů. Což umocňuje také jeho vazba na pokročilejší stádia sukcese – tzn. období, kdy krátkostébelnaté lokality zarůstají vysokostébelnou vegetací s křovinami a mladými stromy.

 

Soumračník žlutoskvrnný

Příklad lokality výskytu: