Zveme vás k putování tišickou krajinou

04.12.2020
U obce Tišice nedaleko Neratovic je nově otevřena naučná stezka Putování tišickou krajinou. Obnovená stezka provádí návštěvníky po různých koutech oblasti, ležící na břehu řeky Labe. Téměř 7 km dlouhá stezka byla vybudována základní organizací Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Koniklec v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Na tvorbě se podíleli také žáci tišické základní školy a dalo by se říci, že jde o stezku věnovanou dětmi dětem.

První naučná stezka zde vznikla roku 2017, kdy žáci tišické základní školy vyrobili u příležitosti oslav Dne Země 12 nevelkých, ručně psaných a kreslených tabulí a umístili je na okruh, procházející krajinou v bezprostředním okolí tišické místní části Kozly. Za tři roky se ale na tabulích podepsal čas a nepřízeň počasí; stávající malé tabule bylo nutno nahradit novými, většími a odolnějšími. Tentokrát se tohoto úkolu spolu s žáky ujaly i pracovníci základní organizace ČSOP Koniklec a vytvořily stezku, která bude zajímavější a odolnější než ta původní.

Trasa stezky se dotýká dvou zvláště chráněných území: přírodní památky Jiřina, kde jsou předmětem ochrany zbytky původního lužního lesa, a přírodní památky Polabí u Kostelce se zachovalými pozůstatky slepých ramen Labe. Na osmi stojanech je umístěno třináct desek, které se v maximální míře drží témat, navržených a zpracovaných dětmi před třemi lety; nová podoba pouze upravuje a doplňuje prvotní náplň. K původním dvanácti tabulím přibyla jedna, obohacující stezku o téma vodních ptáků, které je možné zahlédnout na labské hladině.

Všechny tabule vznikly v úzké spolupráci se současnými i bývalými žáky tišické školy; někteří z nich patří i k tvůrcům verze z roku 2017.  Děti se na podobě dnešních tabulí podílely jednak jako spolutvůrci upravené koncepce, jednak jako autoři textů a obrázků. Mnohé z organismů, které jsou na tabulích znázorněny, děti pozorovaly při svém bádání v okolí domova.

Na téměř sedmi kilometrech je možné se hravou formou seznámit s osudy památných stromů, s pozoruhodnými stavbami v okolí, s meandry a slepými rameny, s místními opeřenými obyvateli, fenoménem lužního lesa či s životem v rybníčku. Na konci stezky je možné vyzkoušet svou paměť pomocí kvízu.

První i poslední infotabule se nacházejí v Kozlech u kapličky (GPS: 50.2556233N, 14.5597622E). Trasa vede z Kozel ulicí V Doubí ke kostelu Všech svatých, odtud pokračuje k Labi a pak podél něj až k PP Jiřina, kde se stáčí severním směrem zpět.

Realizace naučné stezky byla finančně podpořena generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS. Jedná se o 104. lokalitu vybudovanou díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Jeho prostřednictvím již čtrnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V současnosti je v Středočeském kraji zpřístupněno již osmnáct těchto lokalit ČSOP.

Tisková zpráva ke stažení

Naučná stezka Putování tišickou krajinou v sekci Tipy na výlet

 

Zveme vás k putování tišickou krajinou