Další ornitologická pozorovatelna je na světě

31.05.2017
Nevíte kam jít relaxovat? My doporučujeme přírodu. A pokud jste kousek od Svitav, zkuste přibalit dalekohled a zajděte kouknout na Dolní rybník, kde vyrostla nová pozorovatelna. Jistě budete mít to štěstí spatřit z ní zajímavé ptačí obyvatele. První letošní a celkem 81. lokalita NET4GAS Blíž přírodě je na světě.

Soustava rybníků Dolní a Horní, v mapě je můžete najít také pod názvem Svitavský a Rosnička, se nachází na severozápadním okraji města Svitavy, v jeho rekreační zóně. „Svitavské rybníky dnes patří mezi nejvýznamnější přírodní prvky regionu Svitavska s výskytem celé řady zajímavých a vzácných druhů organizmů, vázaných především na vodní a mokřadní prostředí, říká Jiří Mach ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Rybák Svitavy. „Fakt, že na území těchto rybníků a v jejich blízkém okolí byl od roku 1954 registrován výskyt 224 druhů ptáků, přičemž přibližně polovinu tvoří ptáci vodní a mokřadní, byl pro svitavské ochránce přírody jasným impulsem k vybudování ornitologické pozorovatelny,“ doplňuje. Hnízdí tu například moták pochop, chřástal vodní, rákosník obecný, cvrčilka slavíková, strnad rákosní nebo moudivláček lužní. V době tahu či při průletu jsou tu pozorovány i velmi vzácné druhy, jako třeba volavka červená, bukač velký, bukáček malý, jeřáb popelavý nebo některé druhy dravců jako je orel mořský, luňák červený nebo orlovec říční.

Teď už nezbývá, než vzít dalekohled a fotoaparát a vyrazit. Pozorovatelnu najdete, půjdete-li z centra města po modré turistické značce, ke které se dále připojuje známá naučná stezka „K pramenům Svitavy“. Zhruba po 500 metrech cesty podél rybníka narazíte na šipku se směrovkou směrem k vodě, odtud vás přímo na pozorovatelnu zavede dřevěná lávka. Jaké ptačí druhy jste zrovna viděli, si budete mít možnost ověřit na informační tabuli, na které jsou vyobrazeni místní nejtypičtější zástupci.

Ptačí pozorovatelnu vybudovala ZO ČSOP Rybák Svitavy v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, díky kterému už jedenáctým rokem vznikají projekty, zpřístupňující lidem přírodně cenná území. Tato lokalita je již 81. v pořadí. Najdete mezi nimi kromě jiného i další pozorovatelny: například u Třemešských rybníků na Šumpersku, v Blahutovicích na Novojičínsku, u Heřmanického rybníka v Ostravě nebo u Litovického rybníka nedaleko Prahy. Více na www.blizprirode.cz.

Tisková zpráva ke stažení

Ornitologická pozorovatelna Dolní rybník v sekci Tipy na výlet

Další ornitologická pozorovatelna je na světě