Záchrana vzácných druhů na Načeratickém kopci pokračuje

19.05.2014
Již třetím rokem pokračuje spolek Beleco v projektu „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“ na území bývalého tankodromu, Načeratickém kopci nedaleko Znojma.

Ekologové v květnu zahájili další fázi managementu lokality metodou pastvy ovcí a koz, která probíhá zároveň s odstraňováním náletových křovin. Na první pohled zdevastované bývalé vojenské prostory jsou totiž významným útočištěm vzácných druhů rostlin a živočichů a Načeratický kopec není výjimkou. Proto patří mezi evropsky významné lokality, které jsou součástí soustavy Natura 2000.

„Prozatím bylo vyčištěno přes 5 ha plochy a v letošním roce předpokládáme úpravy ve stejném rozsahu,“ upřesňuje zoolog a vedoucí projektu Pavel Marhoul ze spolku Beleco a pokračuje: „Navazující fáze – pastva ovcí a koz – zlepšuje druhovou skladbu travních porostů, a tím podporuje rozvoj cenné flóry a fauny. V lokalitě se totiž vyskytují rostliny a živočichové, jež se objevují na červených seznamech ohrožených druhů – například vzácní brouci, jako jsou krasci, stepní mandelinky či nosatci, dále třeba ještěrka obecná, kudlanka nábožná, modrásek kozincový nebo užovka hladká; z ohrožených rostlin pak například koniklec velkokvětý, pryskyřník ilyrský nebo smil písečný.“

„Zachování druhové jedinečnosti a rozmanitosti a šíření osvěty v oblasti ochrany přírody představují jedny z cílů programu NET4GAS Blíž přírodě, v rámci kterého proto projekt Natura v zeleném od roku 2012 podporujeme,“ říká Zuzana Kučerová z NET4GAS.

Působením vojenské činnosti došlo na lokalitě k vytvoření pestré mozaiky biotopů, kde se střídá obnažená půda se zarůstajícími plochami. V 90. letech armáda tankodrom opustila, Načeratický kopec začal zarůstat náletovými dřevinami a vzácné druhy se dostaly do ohrožení.

Projekt Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností je kromě Načeratického kopce realizován na dalším pilotním území, Blšanském chlumu nedaleko Loun v Ústeckém kraji. Podrobné informace o projektu najdete na těchto internetových stránkách v sekci O projektu

Tisková zpráva ke stažení

Leták ke stažení 

Záchrana vzácných druhů na Načeratickém kopci pokračuje