Umíř

Umíř je zaniklá osada rozprostírající se na planině v rozsáhlém lesním komplexu. Území má vysokou krajinářskou hodnotu. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo Umíře odsunuto a osada se na krátkou dobu stala součástí vojenského prostoru Dlouhá Louka. Domy podlehly postupné zkáze. Do dnešní doby se dochovalo pouze pět studní, náležejících k usedlostem, kaplička a několik sklepů. Dochované luční porosty jsou výsledkem 500 leté činnosti člověka, ovocné stromy jsou cca 80 - 100 let staré. Celé území se nachází v přírodním parku Manětínská.

Na lokalitě vybudoval ČSOP Berkut v roce 2013 díky programu NET4GAS Blíž přírodě naučnou stezku s osmi zastaveními a krytým posezením s bivakovacím přístřeškem pro turisty. Stezka přibližuje historii zaniklé osady Umíř, popisuje zdejší vegetaci a péči o ní, zaměřuje se i na popis starých krajových odrůd ovocných stromů a unikátních vodních zdrojů – kamenných studní. Pro zajištění bezpečnosti došlo nejdříve k zakrytí studen. 

Zároveň byl u jedné ze studní nainstalován dřevěný rumpál, aby mohli návštěvníci využít místní vodu. Projekt navazuje na snahy ČSOP BERKUT prezentovat přírodní parky v působnosti organizace a je pokračováním snah budovat bivakovací místa pro putující návštěvníky (Další bivaky v okolí najdete například na Cechu Svatého Víta nebo v místě bývalé Katovny pod Šibeničním vrchem u Bečova nad Teplou v lokalitě Nad řekou.)

O lokalitě Umíř v časopise Naše příroda

 

místo:Plachtín, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Kudy tam:5 km od obce Trhomné po žluté turistické trase nebo 3 km od obce Plachtín také po žluté turistické značce; GPS: N 49°56.10652', E 13°8.23787'
Praktické informace:
Kočárek
Kolo
Turistika
Vzdálenost1