Naučná stezka jeřábka Bošíka

Naučná stezka na okraji pošumavské obce Bošice je věnovaná především ochraně ohrožených jeřábků lesních.

Návštěvníky stezka zavede do tzv. sukcesních porostů, což jsou přirozeně vzniklé porosty náletových dřevin. Takovéto pozemky, i když působí na první pohled zanedbaně, mají v krajině své místo a často jsou domovem celé řady zajímavých rostlin a živočichů. Stejně tak je tomu i tady.

Zájemci se na šesti zastaveních dozvědí o zdejších ptácích, rostlinách, o údržbě luk a pastvin, rekultivaci skládky a také o samotném jeřábkovi. Ten všechny návštěvníky celou stezkou provází. Na své si přijdou i ti menší; na každém zastavení jsou pro ně přichystány interaktivní prvky. Po absolvování stezky je přichystán pro odpočinek altánek, kde se mohou menší ještě zabavit při práci s pracovním listem, který je zde pro ně volně k dispozici.

Naučnou stezku jeřábka Bošíka vybudovala v roce 2020 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava díky programu NET4GAS Blíž přírodě.

místo:Bošice, okres Prachatice, Jihočeský kraj
Kudy tam:Stezka začíná i končí na jižním okraji obce Bošice, na úbočí Mařského vrchu. Zde je umístěn altánek a vede odtud značení. GPS: 49.0842675N, 13.8438342E
Praktické informace:
Vzdálenost0,6
Turistika
Kolo
Parkoviště
Hrací prvky

Ohrožení živočichové:

jeřábek lesní
jeřábek lesní