Hradiště Libušín

Hradiště Libušín je kombinací historie, přírody i ukázky negativního vlivu člověka na krajinu a snah o nápravu. Hradiště vzniklo patrně v 10. století. Podle Kosmovy kroniky právě zde věštila Kněžna Libuše o městu, jehož sláva se bude dotýkat hvězd. Některé archeologické výzkumy skutečně naznačují osídlení od 6. století i výskyt pohanské svatyně. Uprostřed bývalého hradiště stojí kostel sv. Jiří, dřevěná zvonice a hrobnický domek.

Příroda hradiště je velmi pestrá. Vyskytuje se tu více než 200 druhů rostlin, které nabízí úkryty a potravu bezpočtu druhů živočichů. Na akropoli rostou mohutné keře dřínu obecného, na jižních svazích jsou pozůstatky starých ovocných sadů, na severním svahu se nachází Libušina studánka. Naproti severnímu úpatí se rozkládá území bývalých uhelných dolů, kde je zajímavé sledovat různé stupně rekultivace i samovolné zarůstání bez přispění člověka.

O tom všem se návštěvník dozví na naučné stezce s jedenácti zastaveními, vybudované Základní organizací ČSOP Kladensko díky programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2014. Na stezce se dá osvěžit u obnovené studánky a nakonec posedět pod stínem stromů nedaleko zvonice.

O lokalitě Hradiště Libušín v časopise Naše příroda

 

místo:Libušín, okres Kladno, Středočeský kraj
Kudy tam:Pěšky z náměstí v Libušíně po modré a pak po zelené tur. značce celkem cca 1,5 km. Další možností je zastávka MHD Důl Libušín a pak po zelené tur. značce cca 1 km. Od zastávky MHD Důl Libušín sjízdné pro kočárek i kolo. GPS: N 50°9.70292' E 14°2.15872'
Praktické informace:
Turistika
Vzdálenost1
Studánka