Hněvošický háj

Hněvošický háj je komplex přírodě blízkých lesních porostů dubohabřin a acidofilních doubrav a nachází se zde významné druhy rostlin a živočichů, které jsou svým výskytem vázány na karpatskou oblast, jejíž západní část má hranice nedaleko.

Území bylo vyhlášeno přírodní rezervací již v roce 1969, avšak první turistická infrastruktura tu byla vytvořena až v roce 2009, kdy zde bylo pro návštěvníky umístěno šest informačních tabulí. Tyto prvky však byly v posledních letech již nevyhovující, mnohé tabule byly vybledlé a poničené, texty neaktuální. Český svaz ochránců přírody Levrekův ostrov, který na Opavsku dlouhodobě působí, po dohodě se zástupci obce Hněvošice rozhodl naučnou stezku obnovit.

Naučná stezka tvoří okruh, který z velké části lemuje oblast chráněného území. Návštěvníka na trase čeká celkem 7 informačních panelů, na kterých se dočte o historii a současnosti tohoto území. Část panelů má v sobě zabudované i interaktivní prvky.

místo:Hněvošice, okres Opava, Moravskoslezský kraj
Kudy tam:Lokalita (začátek trasy 49.9973081N, 17.9970361E) je přístupná po lesních komunikacích a pěšinách ze silnice č. 46 (Opavská) mezi obcí Hněvošice a Služovice. Dále z polní komunikace mezi Hněvošicemi a Oldřišovem.
Praktické informace:
Vzdálenost3,5
Kolo
Parkoviště
Občerstvení
Hrací prvky

Ohrožené rostliny:

bezvláska vlnkatá
bezvláska vlnkatá
hvězdnatec zubatý
hvězdnatec zubatý
jilm vaz
jilm vaz
lipnice oddálená
lipnice oddálená
medovník meduňkovitý
medovník meduňkovitý
ostřice hubená
ostřice hubená
přeslička největší
přeslička největší
skřípinec jezerní
skřípinec jezerní
zapalice žluťuchovitá
zapalice žluťuchovitá

Ohrožení živočichové:

dřevomil Dromaeolus barnabita
dřevomil Dromaeolus barnabita
Mycetophagus fulvicollis
Mycetophagus fulvicollis
Mycetophagus multipunctatus
Mycetophagus multipunctatus