Hádecké lomy a okolí

Naučná stezka s osmi zastaveními provede návštěvníky kulisou bývalých vápencových lomů a jejich nejbližším okolím. Představí jižní svah kopce Hády jako přírodní perlu oplývající vysokým počtem chráněných druhů rostlin i živočichů a jako místo se zajímavým příběhem. Nechybí ani fascinující panoramatický výhled na Brno a jižní Moravu.

Není obyvatele Brna, který by neznal hádecký kopec s rozsáhlým etážovým lomem, dominantu východního okraje města. Poslední dobou je to populární cíl pro rekreaci rodin s dětmi i sportovce. Mnoho lidí však o bohatství zdejší přírody stále netuší. A bývalý lom, který ukrojil část kopce, považují za bezcennou jizvu hyzdící zdejší krajinu. V lomu a jeho okolí však překvapivě najdete živou i neživou přírodu v bohatství mnohem větším než kdekoli v okolí. Tato slova potvrzuje fakt, že se zde vyskytují hned čtyři chráněná území (Hádecká planinka, Kavky, Velká Klajdovka, Růženin lom).

Stezku s názvem Hádecké lomy a okolí vybudovala Základní organizace ČSOP Pozemkový spolek Hády díky programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2014. Místnímu ČSOP se v devadesátých letech, kdy byla těžba ukončena, podařilo území zachránit před zástavbou. Částečně ho získalo do vlastnictví a provádí zde přírodě blízkou rekultivaci. Místo se tak postupně otvírá veřejnosti.

Stezka tvoří dobře dostupný nenáročný dvoukilometrový okruh. Provede turisty nejprve srdcem velkého etážového lomu. Dozví se o dlouhé historii těžby vápence v této oblasti, u panoramatického panelu přehlédnou krajinu od Brna po hranice s Rakouskem a při pohledu do lomu Džungle se mohou nechat inspirovat neotřelým způsobem nového využití opuštěného lomu. Místní ČSOP tu vybudoval malou farmu lam alpak a oveček se zázemím pro environmentální výchovu. U dalšího zastavení se pak návštěvníci nejen pokochají krásou Růženina lomu - jednoho z nejhezčích vápencových lomů v České republice, ale také se dozví, že zde na jaře rozkvétají například vzácné orchideje (prstnatce a kruštíky). Nechybí ani představení rozmanitých živočichů osídlujících těžební krajinu (ještěrky, vážky, motýli aj.) včetně popisu, jak rychle se příroda mění bez zásahů lidí. Unikátem je stratigrafický sloup představující velký model zdejšího geologického profilu doplněný o časovou osu a textový a obrazový popis.

Většina trasy vede po velmi pohodlných cestách, až na úseky mezi zastaveními 6 a 7, a mezi 8 a 1, které nejsou vhodné pro kočárky. Celá cesta je dobře značená pomocí značení Klubu českých turistů pro naučné stezky (šikmý zelený pruh v bílém poli). Na křižovatkách jsou postaveny směrovníky. Na několika místech je možné se posadit na dřevěné lavičky a kochat se výhledy. Na každém z osmi panelů je navíc také okénko s otázkou pro děti a vtipnou ilustrační kresbičkou. Odpověď na otázku se návštěvníci dozvědí na dalším zastavení.

O lokalitě Hádecké lomy a okolí v časopise Naše příroda

 

místo:Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj
Kudy tam:Autobusem č. 72 nebo 78, zastávka Velká Klajdovka; GPS: N 49°13.13040', E 16°40.20870'
Praktické informace:
Turistika
Vzdálenost2
Parkoviště
Občerstvení

Ohrožené rostliny: